IELTS Speaking

6.480.000đ 7.980.000đ

Tiếng Trung Cao Cấp (HSK 6)

8.500.000đ 10.500.000đ

Communication Pro

5.425.000đ 7.425.000đ

Pronunciation chuyên sâu

2.900.000đ 4.400.000đ

Communication Premium

4.250.000đ 5.750.000đ

Tiếng Trung thương mại

5.550.000đ 6.100.000đ

Tiếng Trung trung cấp (HSK5)

5.550.000đ 6.100.000đ

Communication chuyên sâu

3.750.000đ 5.250.000đ

Communication cơ bản

3.625.000đ 5.125.000đ

TOEIC

6.400.000đ 8.400.000đ

Business English cơ bản

4.250.000đ 5.750.000đ

IELTS

6.480.000đ 7.980.000đ

Tiếng Trung sơ cấp 2 (HSK 4)

5.280.000đ 5.900.000đ

Tiếng Trung Sơ Cấp 1 (HSK 3)

5.580.000đ 6.200.000đ

Pre-IELTS

6.480.000đ 7.980.000đ

Bussiness English chuyên sâu

4.250.000đ 5.750.000đ

Pronunciation cơ bản

2.900.000đ 4.400.000đ