IELTS Speaking

6.480.000đ 7.980.000đ

Communication Pro

5.425.000đ 7.425.000đ

Pronunciation chuyên sâu

2.900.000đ 4.400.000đ

Communication Premium

4.250.000đ 5.750.000đ

Communication chuyên sâu

3.750.000đ 5.250.000đ

Communication cơ bản

3.625.000đ 5.125.000đ

TOEIC

6.400.000đ 8.400.000đ

Business English cơ bản

4.250.000đ 5.750.000đ

IELTS

6.480.000đ 7.980.000đ

Bussiness English chuyên sâu

4.250.000đ 5.750.000đ